Vi effektiviserer skogbruk

Om oss

FeltGIS gjør vi arbeidshverdagen til skogsarbeidere lettere. Det første produktet ut på markedet er en “grønn boks” som knytter hogstmaskiner og lastbærermaskiner til hverandre og internett. Denne frigjør skogsarbeideren fra kjedelige oppgaver og de kan fokusere på det de interesserer seg mest for; selve skogsdriften.

Enkel utførelse av hogst med FeltLogg

Maskinfører logger inn i appen og får opp et detaljrikt kart med informasjon om tiltak og relevante hensyn. Oppdragsinformasjon lastes ned på mobilen på forhånd, dersom oppdraget er utenfor dekning. 

FeltBoks lar mobil og skogmaskin kommunisere

Minidatamaskin som genererer en forbindelse mellom skogsmaskinens datamaskin og en mobil enhet uten behov for programvareinstallasjon. FeltBoks fungerer med og uten mobildekning!

Automatisert produksjonsflyt

Maskinfører gir tilgang til produksjonsdata ved å knytte StanForD-filer til oppdraget. Prestasjonsrelatert informasjon vaskes ut av produksjonsfilene. 

Samarbeidspartnere har enkel tilgang til volum via skytjenesten

Minidatamaskin som genererer en forbindelse mellom skogsmaskinens datamaskin og en mobil enhet uten behov for programvareinstallasjon. FeltBoks fungerer med og uten mobildekning!

Fungerer med og uten mobildekning

Maskinførers mobiltelefon fungerer som et mellomlager til og fra området uten dekning. Kart- og oppdragsinformasjon klargjøres før man går offline, mens registrerte kartobjekter og produksjonsdata overføres videre til server når mobilen omsider får dekning. 

Full oversikt

Systemet gir maskinfører tilgang til relevante kart, innmeldt volum, frakjørt volum, mm. 

Enkel bruk

Våre systemer er enkle å bruke slik at maskinfører kan fokusere på skogsdrift.

Et system for
alle maskiner

Den grønne boksen har et enkelt og generelt grensensnitt mot kontrollsystemet i hogst- og lassbærer-PC, og krever i de aller fleste tilfeller ingen ekstra programvareinstallasjon på PC. 

Smartere skogdrift

Vårt system hjelper hogst og skogdrift til å bli smartere.

Betydelig effektivisering

Mer effektiv utførselse av arbeid.

Norsk skogbruk trenger å samles om et tredjeparts system for maksimal utnyttelse av virkesdata fra skogsmaskinene. FeltGIS virker å ha en universell løsning for dette formålet.

Terje Rundberget
John Deere Forestry Norge

FeltGIS er et spennende IT-foretak med smarte og fremtidsrettede løsninger for skogbruket

Jan Birger Holth
Holth Skogdrift AS


Ser du etter løsninger som kan skreddersys til dine systemer og behov?

Sammen med vår partner Fink AS har vi et solid og unikt kompetansemiljø og vi brenner for å lage noe som gjør en forskjell for brukerne våre. FeltGIS har en moderne og fleksibel teknisk plattform som er designet for å også møte nye spennende utfordringer. Spør oss gjerne om offline kartstøtte, mobilapper, GIS, ArcGIS vs Open Source GIS, GPS, hybrid (kryssplattform og native) mobilutvikling. Vi ser fram til å høre fra deg!

Kontakt oss

Vi slår gjerne av en prat om hvordan FeltGis sømløst kan integreres mot dine preferanser:

917 46 496

Ellers kan vi svare på små eller store spørsmål på mail:

post@feltgis.no